Anasayfa Safra Kesesi Safra Kesesi Tası Tedavisi İletişim

 

Safra Yolu Darlıkları

 

Son yıllarda gelişen tanı ve tedavi yöntemlerine karşın benign safra yolu darlıkları (BSYD) günümüzde de önemli bir klinik sorunu oluşturmaya devam etmektedir. Bu çalışmada 1986-1995 tarihleri arasında kliniğimize başvuran ve BSYD tanısı alan dördü erkek 14'ü bayan toplam 18 hasta retrospektif olarak tanı ve tedavi açısından değerlendirilmiştir. Hastaların ortalama yaşı 54.8 olarak saptanmıştır. Daha önce hepsi safra yollarına ait cerrahi girişim geçiren hastaların hemen hepsinde (%94.4) serum alkalen fosfataz değeri yüksekliği saptanmış. Biri dışında tüm hastalar kliniğimize başka merkezlerden gönderilmiştir. Hastaların büyük çoğunluğu yalnızca tıkanma sarılığı (10 hasta, %55:5) veya kolanjit atakları (5 hasta, %27.7) nedeniyle başvurmuşlardır. Semptomların süresi bir hafta ile üç yıl arasında değişmektedir. BSYD'na neden olduğu düşünülen önceki girişimden sonra semptomatik hale gelme zamanı iki gün ile 18 yıl (ortanca dört ay) arasındadır. Çoğu hastada birden fazla tanı yöntemi kullanılmıştır. Kesin tanı ve darlığın yerini saptamada perkütan transhepatik kolanjiograf (PTK) ve endoskopik retrograd kolanjiopankretikografi (ERKP) başarılı olmuştur. Sonuçta 12 hastada aşağı (Bismuth tip 1 ve 2), altı hastada yüksek (Bismuth tip 3 ve 4) darlık saptanmıştır. On sekiz hastaya toplam 20 cerrahi girişim uygulanmıştır. Cerrahi tedavi olarak 10 hastaya Roux-en-Y hepatojejunostomi, üç hastaya Roux en-Y koledokojejunostomi, üç hastaya koledokoplasti ve T-tüp yerleştirilmesi, ikişer hastaya ise koledokoduodenostomi ve dilatasyon ile beraberinde kateterizasyon prosedürü gerçekleştirilmiştir. Ameliyat sonrası izlemleri sırasında 18 hastanın 10'unda ilk cerrahi girişimden sonra çok iyi sonuç alınmış, komplikasyon oranı %28, rekürrens oranı %17 olarak bulunmuştur. Sadece bir hastada perioperatif mortalite görülmüştür. Çalışma sonuçları Roux en-Y hepatojejunostomi veya koledokojejunostominin BSYD'nın tedavisinde uygun bir seçenek olduğu izlenimi vermektedir.
 


 

Tüm haklari saklidir www.safrakesesitasi.com 2008

İrtibat ve İletişim

Tel: +90 212 635 08 97- 0212 635 08 40 Gsm: 0537 573 33 11

suBRosa Bilisim Güvencesiyle, Yonca Bayrak

avukatlar hastaneler yayinevleri
tekstiller mobilyacilar kuyumcular En iyi Restaurantlar