Anasayfa Safra Kesesi Safra Kesesi Tası Tedavisi İletişim

 

Klatskin Tümörü

 

Kolanjiokarsinoma ekstrahepatik safra yolları içinde en sık iki kısımda görülür. Birinci kısım distal ana safra yolu olup periampuller tümörler buradan çıkar. İkinci kısım ise her iki hepatik kanalın birleştiği kısımdan çıkan Klatsin tümörüdür. Amacımız Klatkin tümörü tanısı konarak cerrahi tedavi ettiğimiz 7 hastayı literatür eşliğinde tartışarak klinik deneyimimizi sunmaktır. 1990-1995 yılları arasında Haseki Hastanesi II. Cerrahi Servisinde, mekanik ikter ön tanısı konularak incelenen ve Klatkin tümörü teşhisiyle opere edilen 7 hasta irdelendi. Hastaların 5'i erkek, 2'si kadın, ortalama yaş 63'tür ve hepsine genel anestezi altında sağ subkastal insizyon yapıldı. 2 hastaya tümör rezeksiyonu+silastik stent+roux en Y hepatikojejunostomi, 2 hastaya üçüncü segmentten kalıcı stent+Roux en Y hepatikojejunostomi, 2 hastaya silastik stent ile T tüp drenaj, 1 hastaya internal stent uygulandı. Rezeksiyon yapılan 1 hasta postop fıstül sonucu ex oldu. Ex olan hasta haricinde biluribin seviyeleri normale dönen hastalar taburcu edildi. Taburcu edilen hastalardan biri kontrollere gelmedi. Takip edilen hastalardan rezeksiyon yapılanı 14 ay, hepatikojejunostomi uygulanan 2 hasta ise sırasıyla 6 ve 9 ay, T tüp drenaj uygulanan 2 hasta ise 1 ve 3 ay yaşadı. Ortalama survi 5.5 aydır. Klatsin tümörü sağ ve sol ana hepatik kanalların birleştiği yerden çıkar. Tümör nadiren primer olarak sağ ve sol hepatik kanal içinde çıkarak, ilk, belirti sarılık olmaksızın alkalen fosfataz seviyesinin yüksekliğidir. Klasik olarak sarılık, hepatik bifurkasyonda darlık, intrahepatik safra yollarında dilatasyon, distal safra yolları ve safra kesesinde kollaps oluşur. Tanı ultrason, CAT, PTK, ERCP ile konur. PTK'da; tümör sağ ve sol hepatik kanallara infiltreyse unrezektabldır. Anjiografi ana portal ven veya ana hepatik arterin tümör ile infiltrasyon olup olmadığını gösterir, eğer infiltrasyon varsa tümör unrezektabldır. Eğer rezeksiyon mümkünse bifurkasyon açılarak eksplore edilmelidir. Hastaların çoğunda survi 1 yıldan azdır. Genel olarak 5 yıllık survi oranı %15'tir , Grup sayımız ve deneyimimiz yetersiz olup çalışmalarımız devam etmektedir.

 


 

Tüm haklari saklidir www.safrakesesitasi.com 2008

İrtibat ve İletişim

Tel: +90 212 635 08 97- 0212 635 08 40 Gsm: 0537 573 33 11

suBRosa Bilisim Güvencesiyle, Yonca Bayrak

avukatlar hastaneler yayinevleri
tekstiller mobilyacilar kuyumcular En iyi Restaurantlar